Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Čiastočné kasko

Čiastočné kasko ponúkajú viaceré poisťovne, takéto havarijné poistenie sa v jednotlivých poisťovniach líši rozsahom krytia i cenou. Zvyčajne o súbor vybraných rizík, ktoré sú poistením kryté.

Kto sa bojí najmä krádeže vozidla, ocení poistenie krádeže vozidla v kombinácii s ďalšími rizikami (napr. živel, čelné sklo apod.)

Ak o riziko krádeže nemáte záujem, môžete uprednostniť kombináciu havárie a živelnej udalosti.

Stačí sa len rozhodnúť aké riziká preferujete mať poistené, a podľa toho si vybarť variant krytia.